มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ภูโคลน

ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ภูโคลน
12,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

สะพานประวัติศาสตร์ปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล 
Coffee In Love - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น
ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล
จุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน – สะพานซูตองเป้
พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ วัดจองกลาง
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - จ.เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ

MST-035-732

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - Coffee In Love - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
 • 05.00

  จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ

 • 06.50

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8302 (06.50-08.00)

 • 08.00

  เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย เมื่อเดินทางถึง อ.ปาย นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์

 • 13.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ท่านสามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

 • 15.30

  Check in เข้าที่พัก ณ ไดมอนด์วิลเลจ @ปาย หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • 16.00

  นำท่านเดินทางไป Coffee In Love ให้ท่านถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง จากนั้นนำท่านเดินทางไป น้ำพุร้อนท่าปาย ต่อด้วยพาไปชมวิวเมืองปายยามเย็น และพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุแม่เย็น

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย จากนั้นกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zzzzzz

วันที่ 2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ วัดจองกลาง - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
 • 05.30

  ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลา ถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อม Check out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  
  จากนั้นท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่

 • 13.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และ ชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่างสวนธรรมภูสมะ กับหมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย จากนั้น Check in เข้าที่พัก ณ Imperial Mae Hong Son Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 15.30

  นำท่านเดินทางไป วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และให้ท่านได้สักการะองค์หลวงพ่อโต ที่จำลองมากจากวัดสุทัศน์เทพวรารกรุงเทพมหานคร จากนั้นนำท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชม ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 19.00

  หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน ในยามค่ำคืน ได้เวลานัดหมาย นำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - จ.เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • 05.30

  เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบ กับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

 • 07.30

  ออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า แบบยูนาน หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น  ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และ    ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

 • 09.30

  นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปาย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งมีความโดดเด่น เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุเป็นบรรไดนาค 7 เศียร ก่อปูนภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรพระทันใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่

 • 19.00

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่

 • 21.30

  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8325 (21.30-22.25)

 • 22.25

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์**
 • ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

    ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ