มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
3,788฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

หมู่บ้านไร้แผ่นดิน – กิจกรรมแพเปียก ดูเหยี่ยว - Sky View cafe AT เกาะเปริด
ชุมชนริมน้ำจันทบูร – โบสถ์คาทอลิก – วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา

MST-064-736

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี – จ.จันทบุรี – หมู่บ้านไร้แผ่นดิน – กิจกรรมแพเปียก - ดูเหยี่ยว
 • 05.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 06.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

 • 11.00

  ถึงท่าเทียบเรือขลุง นำท่านนั่งเรือไป หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ระหว่างนั่งเรือชมบรรยากาศธรรมชาติป่าชายเลน และฟาร์มหอย พาท่านหลีกหนีความวุ่นวายไปพักกายที่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชื่นชมธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน และทานอาหารทะเลสดๆ ไม่อั้นได้ที่นี่ "บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ จันทบุรี"   และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่สามารถเดินจากที่พัก เที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ทะเลพื้นบ้าน ระหว่างรอพัก ตั้งแต่13.30-15.00น. ท่านสามารถเดินเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชมวัดที่มีต้นโกงกางอายุ100กว่าปี  พิพิธภัณท์ของเก่า อายุ100กว่าปี  ฉโนดที่ดินรัชกาลที่5  รอยประทับผ่าพระหัตถ์รัชกาลที่5 และชมวิถีชีวิตชาวบ้านบางชัน

 • 16.00

  มาร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมของโฮมสเตย์ แพเปียก เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านทะเลดาว ที่จะมีอย่างอื่น พาทุกท่านสนุกสุดมันส์ตลอดทริป ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชม.   ซึ่งในทริปแพเปียกยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีก เช่น ชมฝูงเหยี่ยวแดง  ทะเลแหวกบางชัน   และพายเรือคายัค

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ พร้อมเบียร์สดไม่อั้น

วันที่ 2 Sky View cafe AT เกาะเปริด – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – โบสถ์คาทอลิก – วัดปากน้ำแขมหนู จุดชมวิวเนินนางพญา – ร้านของฝากบ้านเพ – กรุงเทพฯ
 • 06.30

  ร่วมทำบุญตักบาตรพระ (โฮมสเตย์ มีชุดทำบุญจำหน่าย ชุดละ 50 บาท)

 • 07.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เมนูข้าวต้มทะเล ช่วงเช้าพาท่านไปนั่งฟังเสียงคลื่น ณ   Sky View cafe AT เกาะเปริด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะเปริด ตัวร้านตกแต่งสไตล์ลอฟต์ปูนเปลือย และมีกระจกรอบด้าน ดูโปร่งและโล่งสามารถชมวิวธรรมชาติได้แบบพาโนรามา 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี แต่เดิมเรียกกันว่า “บ้านลุ่ม” ย่านชุมชนนี้มีบ้านเรือนเก่าแก่ หลายแบบทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมกับจีน และหากเดินข้ามสะพานนิรมลก็จะเจอกับ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อายุ 100 กว่าปีของชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด  สามารถถ่ายรูปรอบๆ ตัวโบสถ์ได้ตลอดเวลา 

  หลังจากเดินเล่นชุมชนริมน้ำเสร็จแล้ว จะนำท่านไป วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่  จุดเด่นของวัดนี้คือ โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่นที่ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สามารถถ่ายภาพสุดชิคของจันทบุรี จะนำท่านไปเก็บวิวทะเลพร้อมถนนสายโรแมนติกที่ทุกคนต้องหลงรัก  จุดชมวิวเนินนางพญา อยู่บนเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมาน และปากอ่าวคุ้งกระเบน ก่อนเดินทางกลับ พาท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านของฝาก แหล่งรวมอาหารทะเลแปรรูปทุกรูปแบบ ทุกชนิด 

 • 19.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ