มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี ซุปตาร์..ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ “กาญ” นะ

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี ซุปตาร์..ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ “กาญ” นะ
5,588฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำเสือ - The Village Farm To Cafe
กิจกรรมล่องแพลอยคอ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – สังขละบุรี
สะพานมอญ – ล่องเรือหางยาว - ชมเมืองบาดาล
วัดถ้ำพุหว้า - สะพานข้ามแม่น้ำแคว

MST-064-737

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ. กาญจนบุรี – ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ – The Village Farm To Cafe – ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – กิจกรรมล่องแพลอยคอ
 • 06.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 07.00

  นำท่านออกเดินทาง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทาง ä บริการอาหารว่าง Box set จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง นำท่านชมหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญทางธรรมชาติของกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี ที่มีลำต้นกว้างถึง 10 คนโอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ประดิษฐานอยู่ด้านบนของภูเขา 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

 • บ่าย

  นำท่านแวะเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิว ที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน กับคาเฟ่ชื่อดัง The Village Farm to Cafe' สัมผัสบรรยากาศเย็นๆริมเขา อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปเช็คอิน ตามอัธยาศัย

 • 17.00

  ท่านสามารถเข้าร่วม กิจกรรมล่องแพลอยคอ โดยการล่องแพสวนกระแสน้ำขึ้นไปยังจุดปล่อยตัว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพโดยรอบของแม่น้ำแควน้อย ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวของผืนป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตัว 

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – สังขละบุรี – สะพานมอญ – ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล – ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือชื่อเดิมที่เรียกว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมดาดคอนกรีตแห่งแรกของไทย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นั่นก็คือ เขาแหลมสกายวอล์ค  ที่ตั้งอยู่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม กาญจนบุรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สังขละบุรี อำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอนาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ประชาการส่วนใหญ่ของที่นี้เป็นชาวมอญ นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญแบบใกล้ชิดในดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่เรียบง่ายแห่งนี้

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านชม สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย และเป็นทางเชื่อมการสัญจรระหว่าง มอญ-สังขละ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) ในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการาม (เก่า) ที่หลวงพ่ออุตตมะและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น้ำที่เรียกว่า สามประสบ นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 3 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – วัดถ้ำพุหว้า – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ร้านแก้ว – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางชม วัดถ้ำพุหว้า ตั้งอยู่ ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ วัดถ้ำพุหว้าเป็นถ้ำลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านแวะร้านของฝาก แก้วของฝากเมืองกาญ ร้านขายของฝากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย ของฝาก ขนมหวาน อาหารแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย โดยของขึ้นชื่อของร้าน คือขนมไทยอย่างทองม้วน ที่มีรสชาติต่างๆให้เลือกซื้อเลือกฝากมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

 • 17.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค๊ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ เตียงเดี่ยว หรือ เตียงคู่ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • กรณีเข้าพัก 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ทางรีสอร์ทไม่มีบริการเตียงเสริม จะขอได้เฉพาะเครื่องนอนเท่านั้น

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ