มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สงขลา ยะลา สุราษฎร์ธานี ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู

ทัวร์ในประเทศ สงขลา ยะลา สุราษฎร์ธานี ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู
5,588฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

พระพุทธมงคลมหาราช - กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง - ท้าวมหาพรหม
เบตง  - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - เบตง สตีท อาร์ท - หอนาฬิกาเบตง
ตู้ไปรษณีย์ เบตง - สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม
ตลาดกิมหยง – สุราษฎร์ธานี - ตลาดศาลเจ้า - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
พระบรมธาตุไชยา 

MST-064-740

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 • 18.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 19.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 สงขลา - หาดใหญ่ - พระพุทธมงคลมหาราช - กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง - ท้าวมหาพรหม - ยะลา - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - เบตง สตีท อาร์ท - หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • เช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะหาดใหญ่ที่เป็นเป็นศูนย์กลางของการพักผ่อน การท่องเที่ยว และเป็นปอดของชาวหาดใหญ่ นำท่านสักการะ พระพุทธรูปปางค์ห้ามญาติประจำเมืองหาดใหญ่ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามของพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมงคลมหาราช" ที่หมายความว่า ความเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่

  นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า ระยะทาง 525 เมตร โดยสามารถนั่งได้จากสถานีที่ 1 บนยอดเขาคอหงส์จากพระพุทธมงคลมหาราช ไปยังสถานีที่ 2 ท้าวมหาพรหม ระหว่างทาง สามารถชมวิวเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลาได้ นำท่านขอพร ท้าวมหาพรหม  พระผู้สร้างสรรค์พสิ่งต่างๆ บนโลกตามความเชื่อของศาสนาฮินดู  ผู้คนจึงนิยมมากราบไหว้ขอพรให้ประกอบกิจการุ่งเรือง ให้การงานประสบความสำเร็จดังใจหวัง 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น  

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองปลายด้ามขวานของประเทศไทยที่โอบล้อมด้วยภูเขาและหมอกที่ปกคลุมตลอดปี นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นเส้นทางรถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย นำท่านเที่ยวชม เบตง สตีท อาร์ท ที่นำเอาวิถีชีวิตของผู้คน มาแสดงออก ในรูปแบบของงานศิลปะบนฝาพนัง กำแพงบ้านเรือน ให้ดูมีสีสันชีวิตชีวา นำท่านถ่ายกับ หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียน สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นบริเวณใกล้ๆกัน นำท่านชม ตู้ไปรษณีย์อำเภอเบตง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารท้องถิ่น

 • ค่ำ

  นำท่านเช็คอินที่พัก โรงแรม เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ตลาดกิมหยง - สุราษฎร์ธานี - ตลาดศาลเจ้า
 • 04.00

  นำท่านเดินทางสู่ อัยเยอร์เวง จุดชมวิวและทะเลหมอกที่มีตลอดทั้งปี เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต สกายวอร์ค อัยเยอร์เวง มีไฮไลท์สำคัญ คือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นยาวออกไปสัมผัสทะเลหมอกอย่างใกล้ชิดและบริเวณส่วนปลายเป็นพื้นกระจกใสที่สามารถมองเห็นพื้นป่าด้านล่าง อิสระให้ท่านถ่ายภาพกับบรรยากาศหมอกยามเช้า พร้อมวิวทิวทัศน์ของผืนป่า และทะเลสาบตามอัธยาศัย

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ร้านอาหารท้องถิ่น

 • เช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตชายแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อถ่ายภาพกับไฮไลท์สำคัญ ป้ายใต้สุดแดนสยาม จุดที่คุณตูน บอดี้แสลม ออกสตาร์ทวิ่งในโครงการ ก้าวคนละก้าว กิจกรรมวิ่งจากภาคใต้
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ ในอำเภอหาดใหญ่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่ได้สมยานามว่า เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดศาลเจ้า ย่านคึกคักของสุราษฎร์ธานี ที่เต็มไปด้วยผู้คนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเดินเล่น ทานอาหารอร่อยๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขนมจีนน้ำยาใต้หลากรส ปลาหมึกทะเลสดๆ แกงใต้รสจัด หรือ ของหวานอย่างโรตี ชาชัก ก็มีให้เลือกทานอย่างหลากหลาย

วันที่ 4 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - พระบรมธาตุไชยา - กรุงเทพมหานคร
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • เช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านสักการะ พระบรมธาตุไชยา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม 3 ขวด/ท่าน/ทริป
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ