มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ซุปตาร์...สะมู สะหมู สมุย

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ซุปตาร์...สะมู สะหมู สมุย
7,888฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

เกาะสมุย - พระพุทธโคดม - หินตา หินยาย - เทพเจ้ากวนอู - หาดเฉวง
กิจกรรมดำน้ำและเที่ยวชมเกาะ - เกาะมัดสุม - เกาะแตน
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

MST-064-743

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - ปั๊ม ปตท.ดินแดง วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 • 19.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 20.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษธานี เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี - ท่าเรือดอนสัก - ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย - เกาะสมุย - พระพุทธโคดม - หินตา หินยาย - เทพเจ้ากวนอู - หาดเฉวง
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น

 • เช้า

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก ขึ้นเรือเฟอรี่โดยสารเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านไหว้ พระพุทธโคดม พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเกาะสมุย เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน และยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

  นำท่านชม หินตา หินยาย เป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง จนมีตำนานเล่าต่อๆ กันมาว่า เคยมีตายาย ชาวประมงคู่หนึ่งออกเรือหาปลา จนเกิดเหตุการเรือล่มจมลงในอ่าว และร่างของทั้งสองได้ลอยมาเกยตื่นจนเกิดเป็นหินรูปร่างประหลาดบริเวณนี้ นำท่านชมรูปปั้นสำริด เทพเจ้ากวนอู องค์ใหญ่ยักที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาของชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะสมุย นำท่านเดินทางสู่ หาดเฉวง ชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านมากที่สุดบนเกาะสมุย 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นบริเวณถนนเลียบชายหาดเฉวง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลท้องถิ่น อาหารตามสั่ง หรืออาหารฟาดฟู๊ดก็มีให้ท่านเลือกทานได้ตลอด 24 ชม.

 • ค่ำ

  นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม มารีน เฉวง บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะสมุย - ท่าเรือท้องกรูด - กิจกรรมดำน้ำและเที่ยวชมเกาะ - เกาะมัดสุม - เกาะแตน
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  รถโดยสารรับคณะจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่ ท่าเรือท้องกรูด นำคณะเตรียมความพร้อม และรับฟังคำแนะนำจากกัปตันก่อนขึ้นเรือโดยสารเพื่อทำ กิจกรรมดำน้ำและเที่ยวชมเกาะต่างๆ เดินทางสู่ เกาะมัดสุม สมยานามเกาะหมูเมืองไทย เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย บนเกาะมีบริการร้านอาหาร บาร์ชายหาด และร้านเครื่องดื่มเย็นๆ อิสระให้ท่านพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณชายหาด ถ่ายภาพกับเจ้าหมูทะเล ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวเกาะสมุย

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะแตน เป็นเกาะที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงาม มีชายหาดยาว และมะพร้าวเรียงราย จุเด่นคือแนวปะการังและชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง ท่านสามารถพบเจอสัตว์ทะเลมากมาย นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรม มารีน เฉวง บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เกาะสมุย - ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย - ท่าเรือดอนสัก - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - ร้านของฝากเมืองสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • เช้า

  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ขึ้นเรือเฟออรี่โดยสารเดินทางกลับสู่ ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านสักการะ พระบรมธาตุไชยา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านแวะ ร้านของฝากเมืองสุราษฎร์ธานี อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม 3 ขวด/ท่าน/ทริป
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ